سخنرانی آیت الله تسخیری در هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت تهران