سخنرانی آیت الله تسخیری در ششمین کنفرانس بین المللی وحدت تهران