سخنرانی آیت الله تسخیری در بیست وچهارمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی

سخنرانی آیت الله محمدعلی تسخیری در بیست وچهارمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی تهران
ربيع الاول ۱۴۳۲ هجری مصادف با بهمن ماه ۱۳۸۹ شمسی