سخنرانی آیت الله تسخیری در بیستمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی

سخنرانی آیت الله محمدعلی تسخیری در بیستمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی تهران در سال ۱۳۸۶ ش / سخنرانی دوم
تهران ـ ربيع الاول ۱۴۲۸ هجری مصادف با فروردين ماه ۱۳۸۶ شمسی