سخنرانی آیت الله تسخیری در سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران

سیزدهمین کنفرانس وحدت تهران _ آیت الله تسخیری

آیت الله شیخ محمد علی تسخیری

تهران ـ ربيع الاول ۱۴۲۱ هجری مصادف با خرداد ماه ۱۳۷۹ شمسی