وبینار بین‌المللی بررسی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های آیت‌الله تسخیری