واکنشی از رژیم ندیدیم

اسرائیل كه به جنوب لبنان حمله کرد، طلاب را بسیج کردیم، بردیم خانۀ مراجع…..

واکنشی از رژیم ندیدیم

اسرائیل كه به جنوب لبنان حمله کرد، طلاب را بسیج کردیم، بردیم خانۀ مراجع. شاگردان آیت‌الله‌ وحید خراسانی بودیم. درس آقای وحید در کوچة سلماسی، درس بزرگی بود. مجموع طلبه‌ها شاید به دويست‌واندی می‌رسید. از آنجا حرکت شروع شد و البته خودجوش. خيلي از طلاب آمدند. از درس آقای وحید رفتيم منزل آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی. بعد هم حسینیة آیت‌الله‌العظمی نجفی مرعشی. يادم هست كه در منازل علما سخنرانی کردم، اما یادم نیست چه شعارهایی داده می‌شد. موضوع سخنرانی مسئلة اسرائیل بود و لزوم وحدت مسلمین علیه رژیم صهیونیستی و فجایعی که در جنوب لبنان به بار آورده بودند. می‌گفتیم رژیم صهیونیستی به مردم مسلمان در جنوب لبنان حمله كرده و باید ما دفاع کنیم. سخنرانی‌ام به عربی بود و سخنرانی عربی در قم، آن زمان غریب بود. ولی می‌فهمیدند طلبه‌ها. هر سه‌چهار جا و در صحن عتیقِ حضرت معصومه(س) سخنرانی کردم و الحمدلله موثر بود. آنجا شعارهای طلبه‌ها علیه اسرائیل خیلی داغ بود.

مراجع هم خیلی همکاری کردند. آیت‌الله خراسانی، آیت‌الله گلپایگاني و آیت‌الله نجفی، همه‌شان تأیید کردند. چند چیز تأثیر داشت در این تأییدكردن علما. یکی اینکه شیعیان مورد تهاجم بودند. یکی اینکه اسرائیل، مهاجم بود و منفور جهان اسلام و یکی هم به نام اسلام بود و لزوم وحدت جهان اسلام علیه اسرائیل. بزرگان دارالتبلیغ همه‌شان تأیید کردند.

هميشه در حوادث بودم؛ به‌عنوان جزئي از تظاهرات و معترضان. اما مهم‌ترین جایی که فعالیت کردم، شايد همين سال بود. سال ۱۹۷۸ بود. يك سال قبل از پیروزی انقلاب. حوزه تکان خورد با این حرکت. کل حرکت، ضد اسرائیل بود و ضد اسرائیل یعنی ضد شاه. اين حرکت، روحیة انقلابی را بیشتر کرد و جان تازه‌ای داد به اعتراضات قم به رژیم شاه.

هر چهار تا مرجع علیه اسرائیل و به نفع مستضعفین و جنوب لبنان سخنرانی كردند. در مقابل، واکنشی از رژیم ندیدیم؛ چون که حرکت عمومی بود و کل طلبه‌های قم و حوزه اعتراض کردند.