مهندس مهدی چمران

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی كه مردانی بزرگ جهان فانی را ترك می‫گویند به جامعه بشری و جامعه اسلامی ضربه‫ای بزرگ وارد می‫شود كه دیگر قابل جبران نیست و بویژه هنگامی كه این شخصیت‫ فردی باشد كه برای اتحاد و انسجام و تقریب امت اسلامی تلاش نموده باشد و مرحوم آیت الله تسخیری از این سنخ مردان روزگار بوده كه واقعاً فقدان او ضربه‫ای به تقریب مذاهب اسلامی است.

خداوند روح بلند این بزرگ مرد پر تلاش و مجاهد را با سرور شهیدان حضرت امام حسین (علیه السلام) و ائمه اطهار محشور گرداند.

مهدی چمران

۳/۶/۹۹