مفتی اعظم کرواسی در پیامی رحلت حضرت آیت الله تسخیری را تسلیت گفت

پیام تسلیت مفتی اعظم کرواسی:

شهادت می دهم آیت الله تسخیری برای صلح و احترام به عقاید انسان ها مبارزه کرد

مفتی اعظم و رئیس مشیخت اسلامی کرواسی در پیامی بمناسبت رحلت حضرت آیت الله تسخیری، نوشت: شهادت می دهم ایشان برای صلح و احترام به عقاید انسانها مبارزه کرد.

به گزارش ایسنا دکتر عزیز حسنوویچ در پیام خود افزود: با اندوه فراوان خبر  رحلت حضرت آیت الله تسخیری را دریافت کردم. برای سال های متمادی، ایشان مجدانه همت خود را صرف ترویج ارزش های انسانی و جهانی که جزو اعتقادات همه ما هستند، نمود.

مفتی اعظم کرواسی ضمن ابراز تسلیت به “خانواده آیت الله تسخیری، دولت و برادران و خواهران دینی خود در ایران”، نوشته است: من بارها افتخار دیدار با آن مرحوم را داشتم و در این جهان و جهان دیگر شهادت می دهم که او در جهت ترویج صلح، ثبات و احترام به تنوع عقاید انسان ها مبارزه کرد