معرفی امتیازات آیت الله تسخیری دراخذ سومین جایزه مالی اسلامی

معرفی امتیازات حضرت آیت الله تسخیری در اخذ سومین جایزه مالی اسلامی در بخش حقیقی در چهارمین همایش مالی اسلامی- به همت انجمن مالی اسلامی ایران، چهارمین همایش مالی اسلامی روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه الزهرا(س) برگزار گردید.