مصاحبه آیت الله سلیمانی به مناسبت بزرگداشت آیت الله محمدعلی تسخیری