مراسم امضای دفتر یادبود آیت الله تسخیری با حضور شخصیت‌ها(۲)