ماموستا محمد احمد هاشمی

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله محمد علی تسخیری یكی از شاخص‌ترین وطلایه‌داران جهان اسلام بودند كه وجود با بركتشان متحول شرایط زمان بود كه با اخلاق بسیار زیبا و جذاب همه را مجذوب به دین و شعار اسلامی می‌نمود. بنده از طرف روحانیون و جامعه اهل سنت برای ایشان علو درجات را از درگاه احدیت خواهانم.

الحقیر محمد بن احمد الهاشمی