ماموستا عبدالرحمن نظری

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریب مذاهب اسلامی و جهت‌های فكری و سیاسی میان مسلمانان امروز بیش از گذشته لازم و ضروری به نظر میرسد. با توجه به مشكلات و خسارات جانی و مالی كه تفرق و درگیری میان گروه‌ها و جهت‌های مختلف مسلمانان برای جامعه اسلامی ایجاد كرده است و ما به عینه می بینیم ضروری است كه در این زمینه از برخی علمای گذشته و موضع‌های تند آنان فاصله بگیریم و در این راستا صادقانه گام برداریم: چنان كه خداوند فرموده است: «انما المؤمنون أخوة فاصلحوا بین اخویكم…» «مؤمنان تنها برادر هم‌اند پس پیوند برادری را اصلاح و تقویت نمایید».

آیت الله تسخیری مردی تقریبی بود و در این زمینه گام‌های خوبی برداشتند.امیدوارم همه در مسیر تقریب میان مسلمانان گام‌های اساسی برداریم و خداوند ما و ایشان را از زمره بندگان مرضی خود به شمار آورد.

اللهم اغفر له و ارحمه و لقّه برحمتك و رضاك
عبدالرحمن نظری

۲/۶/۹۹