فریبا مقصودی

به نام خداوند بخشنده مهربان

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جــریده عالم دوام ما

خداوند رحمتشان فرماید. نفس و روح آیت الله تسخیری در تمام اركان سازمان تقریب مشهود و محسوس است و تلاش شبانه‌روزی ایشان جهت نزدیكی هرچه بیشتر ادیان مختلف زبانزد خاص و عام است. انسان فرهیخته و بزرگواری را از دست دادیم روحشان محشور با ائمه اطهار باد.

فریبا مقصودی

شهریور ۹۹