حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا احمدی پور

باسمه تعالی

بدون تردید یكی از چهره‌هایی كه نقش برجسته و بی‌بدیلی در وحدت و همگرایی جهان اسلام و تقویت اخوت اسلامی ایفا نمود، حضرت آیت الله تسخیری(ره) بود. تلاش مستمر و بی‌وقفه او در راستای روشنگری اذهان مردم، جهاد او با دشمنان وحدت و تقریب، خطابه‌های پربار و عالمانه او و نیز مناظرات و گفتگوهای ایشان در جمع‌های گوناگون، در كنار آثار قلمی و فكری وزین و فاخر وی، هر كدام می‌تواند برگ زرینی در تاریخ حیات پر بار و با بركت ایشان به شمار آید. خدایش رحمت كند و به درجاتش بیفزاید.

حجت الاسلام غلامرضا احمدی پور