عثمان سالاری

باسمه تعالی

إنا لله وإنّا إلیه راجعون

درود و رحمت و رضوان خدا بر روح روان پاك و مطهر مرحوم حضرت آیت الله تسخیری (رضوان الله تعالی علیه) كه در طول عمر پربركت خویش مصدر و منشأ خدمات برجسته و شایان توجهی در حوزه وحدت عملی و اشاعه گفتمان تقریب اخلاقی و علمی در بین پیروان مذاهب اسلامی داشته‫اند و به عنوان شخصیتی مهذب و منزّه انقلابی و حزب اللهی و بارویكرد و عملكردی مخلصانه و محسنانه و نجیبانه منشأ و مصدر خدمات و بركات و حسنات مضاعف و متكثری در راستای تحقق و فعلیت یافتن امت واحده اسلامی و تمدن نوین اسلامی در عرصه‫های داخلی و بین المللی به عنوان یكی از مفاخر ارزشمند و گرانسنگ جهان اسلامی تشعشع و تلالویی مطلوب و مقبول و درخور تقدیر و تمجید و تحسین داشته ‫اند.

الاحقر عثمان سالاری

۳/۶/۹۹