سید محسن حکیم

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حضرت آیت الله مجاهد حاج شیخ محمد علی تسخیری طاب ثراه از مجاهدان خستگی ناپذیر و فعال در راستار تقریب بین مذاهب اسلامی بودند و در این راستا تلاشهای وافر و مساعی بزرگی مبذول دانستند. محوریت وحدت جهان اسلام از مهمترین كاركردهای ایشان بود و توانستند در این راه اهداف بزرگ و گرانسنگی را محقق نمایند. ارتباط تنگاتنگ ایشان با سایر جریانات فكری و سیاسی و مذهبی اسلامی و تمركز بر یاری موضوع فلسطین و خنثی سازی نقشه‫های استعماری آن در ایجاد تفرقه بین مسلمانان زبانزد خاص و عام است.

از خداوند تبارك و تعالی رحمت و رضوان برای این بزرگوار وتوفیق ادامه دهی بر راه روشن و وحدت بخش ایشان را به همه دوستان و یاران و مریدان ایشان آرزومندم.

سید محسن حكیم