سید احمد بوسالف

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی درگذشت مرحوم آیت الله شیخ محمد علی تسخیری، مشاور عالی مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سفارت جمهوری اسلامی موریتانی، تسلیت قلبی خود را به ملت ایران به طور خاص و به امت اسلامی به طور عام، ابراز نموده و از درگاه خداوند متعال برای این فقید بهشت رضوان و برای خانواده ایشان صبر و آرامش آرزو می کند.

همانا ما از آن خدايیم و به سوي او باز خواهيم گشت

سيد احمد يوسالف           

مستشار اول سفارت موریتانی  

به نیابت از کاردار سفارت موریتانی