سیده حورا صدر

بسمه تعالی

هرگز چهرة نوراني و عزم جزم و وسعت ديد وافق  حضرت آيت الله تسخيري را فراموش نمي‫كنم ديدار و گفت و گو با حضرت ايشان يكي از خاطرات خوش زندگي من و همكاران مؤسسة فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر است خداوند ايشان را توفيق بسيار داده است اميد آن دارم كه بتوانيم از فكر وانديشة ناب و رفتار و سلوك ايشان بهره‫ها ببريم.

حورا صدر

۶/۶/۹۹