سیاست های کلان رسانه ای برای وحدت بخشیدن به فعالیت های تبلیغی در جهان اسلام

موضوع مقالهاسلام و رسانه
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۱۲
زبانفارسی