سردار پاسدار رمضان شریف

باسمه تعالی

خداوند متعال رحمت كند عالم عزیز و بزرگوار جهان اسلام را كه پرچم دار وحدت و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی بودند و عمر خود را وقف گسترش این فرهنگ و مكتب حیات بخش كردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایشان را عالمی همراه در انجام مأموریت‫های محوله خود همراه داشت پیام الهام بخش مقام معظم رهبری بیان كننده زحمات این عالم ربانی است.

خداوند در این ماه متعلق به امام حسین(ع) ایشان را با اهلبیت محشور نماید.

 

رمضان شریف

روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی