بیانات آیت الله تسخیری در بیست وچهارمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی

بیست وچهارمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ۱۳۸۹ ش / سخنرانی دوم
ربيع الاول ۱۴۳۲ هجری مصادف با بهمن ماه ۱۳۸۹ شمسی