سخنرانی آیت الله بوشهری به مناسبت رحلت آیت الله تسخیری

سخنان آیت الله بوشهری دبیرشورای عالی حوزه های علمیه در مراسم ترحیم آیت الله تسخیری