دکتر لاله افتخاری

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالي: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عا هاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بعدلوا تبديلا»

حضرت آيت الله تسخيري مصداق بارز بزرگ مرداني بود كه در آيه شريفه بدان اشاره شده است عالمي وارسته، مجاهد، خستگي ناپذير، مخلص ، صادق، ولايتمدار، آگاه به زمانه ، غني از حيث تسلط به منابع ديني و آشنا به زبان روز، تخلق به اخلاق اسلامي، انسان شريفي كه با شجاعت به دفاع از اسلام و مباني ديني مي‫پرداخت هم جزء كساني به شما رم‫آيد كه «صدقوا ما عاهدوا الله عليه» و هم آنانيكه نه تنها جان بلكه تمام عمر خودرا بر سر پيمان الهي قرارداد. اينجانب كه توفيق سالها خدمت در مجمع جهاني تقريب در كسوت مشاور دبيركل محترم در امور بانوان و مدير كل امور بانوان توفيق آشنايي با آن بزرگوار را داشتم به جرأت مي‫توانم شهادت دهم كه ايشان از جمله آگاهترين افراد در مسائل زنان و خانواده بودند كه آگاهي خويش را با اخلاقي‫گريانه‫اي منطبق با روايت شريفه «ما اكرمهن الا الكريم وما اهانهن الا اللئيم» همراه ساخته بود. هر چند كه فقدان ايشان ثلمه‫اي بر جهان اسلام و فراتر از آن به شمار مي‫آيد امّا اگر جزء كساني است كه «اعيانهم مفقوده» با اين حال اينك در شماري آناني است كه به فرمايش امام علي(ع) «امثالهم في القلوب موجوده» اميد كه بزرگواران تقريب با اخلاص و آگاهي ژرف خويش در حفظ اين پرچم موفق باشند.

لاله افتخاری

مشاور سابق دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی

ومدير كل امور بانوان

ونماينده ادواري مجلس شوراي اسلامی