دکتر عبدالرحمن پیرانی

به نام خداوند حی لا یموت

جناب آیت الله تسخیری(رحمه الله) از استوانه‌های جهانی تقریب میان پیروان مذاهب اسلامی بودند و در این زمینه تلاش‌ها و خدمات ارزشمند و ماندگاری را به عمل آوردند. برای آن مرحوم و تمامی دوستداران وحدت و وفاق مسلمانان رحمت و مغفرت و رضوان الهی مسألت می دارم.‬‬‬‬‬‬

عبدالرحمن پیرانی
۲/۶/۹۹