دکتر صدیقه مهدوی کنی

بسم الله الرحمن الرحیم

فقدان بزرگ مردی از جنس نور و اخلاص و تقوا باوركردنی نیست. انسانی بزرگ كه با جسمی ضعیف ولی روحی بلند و همتی عالی در راه تحقق تقریب مذاهب اسلامی گامهای بلندی برداشت. مشكلات نتوانست اورا از حركت در این مسیر بازدارد. امروز می‫توان ؟؟؟؟؟ در این زمینه به مصداق آیه مباركه «فاستقم كما امرت» دانست.

یكی از خدمات بارز آن بزرگوار هویت بخشی به زنان در این عرصه بود.

با نگاه عالمانه و حمایت كننده با دعوت از بانوان فعال و انقلابی، دانشگاهی حوزوی در عرصه بین الملل و جهان اسلام به اهداف تقریب در این حوزه جامه عمل پوشاند. ایشان توانست در مقابله با نگاه ؟؟؟ ،كاه غالب در مسائل زنان در جهان اسلام بود با حمایت از فعالیت بانوان تحولی در این مسیر ایجاد نماید. امروز روح بزرگ آن مرد ناظر اعمال و رضا ؟؟ می‫باشد. و قل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

روحش شاد و متعالی باد.

صدیقه مهدوی كنی

عضو مجمع عمومی مجمع تقریب مذاهب اسلامی

و عضو اتحادیه جهانی زنان مسلمان

۶/۶/۹۹