حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله الحكیم فی كتاب الكریم: «قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادی»

وجود ذی جود و منور الفیض عالم جلیل القدر ربانی و این ذخیره گرانسنگ الهی آنچنان چونان سرچشمه فیاضی ، فیض پخشی نمود كه به حق آن بزرگ مرد را میتوان از عالمان جلیل القدر دانست كه فقدان آنان ثلمه‫ای عظیم بر اسلام عزیز وارد كرد.

برای روح مطهر و بلند مرتبه آن عالم ربانی علو درجات و تعالی مسئلت نموده و برای تمامی دوستان و عزیزان در مجمع جهانی تقریب آروزوی بهترین هارا دارم .

الاحقر حبیب رضا ارزانی