دكتر عباس مقتدایی

بسم الله الرحمن الرحیم

بی شك ندای انقلاب اسلامی در جهان و جوامع اسلامی طنین انداز شده و اینك الهام بخش است. دیگر، مرزهای ساخته شده میان امت اسلامی كه ساخته و پرداخته نظام‌های مبتنی بر سكولاریزم است كارایی ندارد و پیام پر جاذبه اسلام هر روز بیش از پیش ملل مسلمان را به یكدیگر نزدیك و نزدیكتر میكند.

مجمع تقریب مذاهب اسلامی نه تنها در پی جلوگیری از تفرقه امت بوده است بلكه طالب همكاری مردمان و دول اسلامی در اقصا نقاط عالم هم بوده است.

مجاهدت آیت الله محمد علی تسخیری(رحمت الله علیه) به عنوان طلایه دار وحدت اسلامی كه امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه‌ای میدان‌دار اصلی آن بوده و هستند در راستای هم اندیشی، هم افزایی و همكاری مذاهب مسلمان در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و سایر كشورهای مسلمان ماندگار خواهد ماند و قدرت رو به تزاید امت اسلامی مرهون خدمات ایشان خواهد بود. یادش گرامی و راهش پر رهرو.

دكتر عباس مقتدایی

نائب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

مجلس شورای اسلامی

۱۷/۶/۹۹