قرائت خلاصه مقالات کمسیون اول هجدهمین کنفرانس وحدت توسط آیت الله تسخیری

قرائت خلاصه مقالات کمسیون اول توسط آیت الله محمدعلی تسخیری در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
خلاصه مقالات کمسیون اول
تهران ـ ربيع الاول ۱۴۲۶ هجری مصادف با ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ شمسی