حسن عباس

بسم الله الرحمن الرحیم

با تاثر و اندوه فراوان خبر درگذشت ، آیت الله شیخ محمد علی التسخیری، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور جهان اسلام و دبیرکل اسبق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دست ما رسید.

از طرف خودم و به نمایندگی از دولت و مردم لبنان، عمیقاً به ملت و دولت ایران، به خانواده محترم آن مرحوم و به همه دوستداران وی تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم بزرگوار رحمت و مغفرت و برای وابستگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

در غیاب معظم له، ما یک متفکر برجسته و یک دانشمند کوشا را که زندگی خود را صرف وحدت کلمه و تقریب مذاهب مختلف اسلامی کرد، از دست دادیم. رویکرد گفتگو محور و فراگیری که توسط معظم له دنبال می شد با سیاست دولت لبنان مبنی بر اتخاذ رویکرد پذیرش تنوع مذهبی، فرهنگی و فکری در همه جنبه ها و استفاده از آن به منظور توسعه جامعه، ارتقا و پیشرفت و پیروی از سیاست گفتگو میان نهادهای مختلف مذهبی و فکری هم راستا بود.

همانا ما از آن خدايیم و به سوي او باز خواهيم گشت

 

حسن عباس          

سفیر لبنان در تهران