تاماکولو واتارا

در نهایت غم و اندوه، خبر رحلت آیت الله تسخیری، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام، عضو مجلس خبرگان و رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را دریافت کردیم.

در این شرایط اندوهناک و غمبار، به نمایندگی از کارمندان سفارت ساحل عاج در ایران، تسلیت صمیمانه و همدلانه خود را به تمام ملت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می نمایم.

دعا می‌کنیم خداوند متعال درهای بهشت آسمانی خود را به روی آن مرحوم باز فرماید.

اواتارا تاماکولو                

سفارت جمهوری ساحل عاج در ایران