بیست و هشتمین کنفرانس وحدت

تصاویر مرتبط با حضور آیت الله تسخیری در بیست و هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی تهران، برگزار شده در سالن اجلاس سران