قرائت بیانیه پایانی هجدهمین کنفرانس وحدت توسط آیت الله تسخیری

قرائت بیانیه پایانی هجدهمین کنفرانس وحدت در سال ۱۳۸۴ / آیت الله شیخ محمد علی تسخیری
تهران ـ ربيع الاول ۱۴۲۶ هجری مصادف با ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ شمسی