قرائت بیانیه پایانی یازدهمین کنفرانس وحدت توسط آیت الله محمد علی تسخیری

قرائت بیانیه پایانی / آیت الله شیخ محمد علی تسخیری
تهران ـ ربيع الاول ۱۴۱۹ هجری مصادف با تير ماه ۱۳۷۷ شمسی