بخشی از بیانات مرحوم آیت الله تسخیری در مورد همکاری با الازهر