الحاج سیتا سیسه

در پی درگذشت آیت الله محمد علی تسخیری، سفارت جمهوری گینه در جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دولت، کارمندان خود و تمامی گینه‌ای‌های مقیم ایران، غم انگیزترین تسلیت خود را به رهبر معظم جمهوری اسلامی، به خانواده معظم آن فقید و به مردم ایران اعلام می دارد.

در این رویداد اندوهناک، از خداوند متعال طلب می‌کنیم که روح او را در بهشت جاویدش استقبال کند.

تهران ۲۳ آگوست ۲۰۲۰

الحاج سیتا سیسه