سخنرانی آیت الله تسخیری در افتتاحیه بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران

افتتاحیه بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران

ربيع الاول ۱۴۲۸ هجری مصادف با فروردين ماه ۱۳۸۶ شمسی