آیت الله تسخیری نقش تأثیر گذاری در تقریب مذاهب اسلامی داشت

کاردار سفارت تونس در گفتکو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب گفت: به نیابت از سفیر برای تقدیم پیام تسلیت درگذشت آیت الله تسخیری به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آمده ام.

این عالم بزرگوار را از مجمع فقه اسلامی در جده می شناختم؛ خوش برخورد و متین بود و با مخالفان خود مدارا می کرد.

وی با اشاره به فعالیتهای تقریبی آیت الله تسخیری گفت: مشارکت وی در کنفرانسهای دینی کشورهای اسلامی نقش تأثیر گذاری در تقریب مذاهب اسلامی داشت.

خداوند ایشان را در بهشت برین خود جای دهد.

انتهای پیام/