آیت الله تسخیری در جمع علمای خراسان

سخنرانی آیت الله محمدعلی تسخیری در جمع علمای خراسان